دوره جدید، شماره ۳۰، شماره پیاپی ۳۰، پانزدهم مهر ۱۳۹۱    
  ۳۰
همه موضوعات مجلات راه‌نما ایران جهان اقتصاد جامعه فرهنگ پرونده یادداشت

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با ذکر عبارت «هفته‌نامه آسمان»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.